GIỚI THIỆUThuộc Tập đoàn Diana, thành viên của Symrise AG,
AQUATIV phát triển và cung cấp hàng loạt các sản phẩm thủy phân chức năng từ sinh vật biển độc đáo và bền vững cho các nhà sản xuất Thức ăn thủy sản đang tìm kiếm loại thức ăn có hiệu suất cao.

AQUATIV VIDEOTIN TỨCTARS 2017
TARS 2017
Diana Aqua / Aquativ rất hân hạnh một ...