บทบรรณาธิการAQUATIV คือหน่วยงานในเครือ Symrise AG ของกลุ่มบริษัท Diana ซึ่งผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไฮโดรไลเสตเพื่อสุขภาพจากสัตว์ทะเลให้กับผู้ผลิตอาหารสัตว์น้ำ ที่ต้องการอาหารสัตว์ที่มีประสิทธิภาพสูง

AQUATIV VIDEOข่าวสารINDO LIVESTOCK 2017  “งานที่ไม่ควรพลาด” สำหรับผู้มีอำนาจในการตัดสินใจและผู้ซื้อทั่วทั้งเอเชีย
INDO LIVESTOCK 2017 “งานที่ไม่ควรพลาด” สำหรับผู้มีอำนาจในการตัดสินใจและผู้ซื้อทั่วทั้งเอเชีย
ในงานจะมีการแสดงสินค้าปศุสัตว์ อาหารสัตว์ ฟาร์มโคนม และอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ โดยจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 12 ณ แกรนด์ ...